• V pátek 2.12.2016 začíná mimořádně kroužek Mlsná vařečka ve 14h z časových důvodů vedoucí kroužku. Rodiče budou informováni e-mailem.
  • Členská schůze členů Unie rodičů ZŠ Krhanice,z.s. se konala ve čtvrtek 10.11.2016 v 17h .

 

  • 5.10.2016
    • Všem rodičům přihlášených žáků byl 5.10.2016 rozeslán e-mail s podklady k platbě kroužkovného.
    •  Preferujeme bezhotovostní platbu na účet č. 256030094/0300, variabilní symbol 2016171,  do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. Hotovostní platbu můžete provést u vedoucího kroužku.
    • Splatnost kroužkovného je do 20.10.2016.

 

  Název kroužku Kde Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování uč. 3.tř. 13-14 Skružná
  Počítač uč. PC 13,30-14,15 Jiřičková
  Výtvarný kroužek uč.VV(5.tř.) 13,45-14,30 Šmídová
  Street dance TV 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. uč. 4.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur uč.9.tř(Z) 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář uč.2.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Pohybové hry TV 14,10-15 Šťastná
  Háčkování a pletení uč.VV(5.tř.) 15,10-16,10 Bartoňková
St AJ Tigers  uč. AJ 12,10-12,55 Bydžovská
  Flétna uč.ČJ 12,45-13,45 Rabiňáková
  AJ Starters  uč. AJ 14-15 Bydžovská
  AJ Movers  uč. AJ 13-14 Bydžovská
  AJ Flyers  uč. AJ 15-16 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) TV/hřiště 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) TV/hřiště 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky Sedmikrásky I. uč.1.tř 12,10-12,55 Kolorosová
  Mažoretky Sedmikrásky II. uč.1.tř. 13-13,45 Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky TV 14,15-15,00
 
Kolorosová
Mlsná vařečka Kuchyňka 13,30-14,30 Beranová

 

  • Pokud se po odevzdání přihlášky rozhodnete ještě pro jiný kroužek z nabídky, stačí jen napsat změnu e-mailem a ozveme se.