• KROUŽKY ZAČÍNAJÍ OD PONDĚLÍ 3.10.2016. 

Rodiče přihlášených žáků budou od 27.9.2016 postupně informováni e-mailem.

 • Volná místa v kroužcích k 26.9.2016:

- Počítač

- Malý novinář

- Pohybové hry - PT, 1.-3.tř.  (min. počet dětí pro otevření je 8)

- AJ - všechny skupiny

- Flétna

 • Máme ještě několik volných míst v kroužku Počítač. Po dohodě s vedoucí kroužku můžeme přibrat i druháčky. Kroužek povede od 4.10.2016 Bc.Markéta Jiřičková.
 • Připomínáme zájemcům o  kroužek "Háčkování a pletení" pod vedením Mgr. Bartoňkové, že další hodina je v úterý 27.9.2016 v 15,10hod v učebně VV. Závazné přihlášky na kroužek budou k dostání u vedoucí kroužku.

          Podrobnější informace ke kroužku :

          Věk dětí : 3.-9.tř

          Cena kroužku: Kč 100,- včetně materiálu /člen/pololetí

                                Kč 200,-včetně materiálu/nečlen/pololetí

         

 • Pokud se po odevzdání přihlášky rozhodnete ještě pro jiný kroužek z nabídky, stačí jen napsat změnu e-mailem a ozveme se.

NOVINKA:(16.9.2016)

 

 • Výtvarný kroužek pod vedením Mgr. Martiny Šmídové bude začínat v 13,45h (původně 14,00h) a končit ve 14,30h (původně 14,45). Nepřekrývá se tak s kroužkem Street dance.
 • NOVINKA: (16.9.2016)

 

 • Na žádost několika rodičů a po dohodě s paní Janou Šťastnou dochází k malé změně u Moderního tancování, ale vzniká tím možnost otevření nového kroužku s názvem "POHYBOVÉ HRY".  Změna spočívá v tom, že Moderní tancování I. je pro žáky od 1.-5.tř. (původně od 1.-3.tř.) a místo Moderního tancování II. bude v případě zájmu otevřen kroužek Pohybové hry pro žáky PT-2.tř. v úterý od 14,10 do 15h, cena Kč 500,-/člen/pololetí a Kč 600,-/nečlen/pololetí.  
 • Prosíme tedy rodiče se zájmem o kroužek Pohybové hry o krátkou e-mailovu zprávu nebo smsku (tel. 602 484 330) pro zjištění počtu dětí a to nejpozději do středy 21.9.2016. Minimální počet dětí v kroužku je 8. Pokud se kapacita kroužku naplní, kroužek začne v úterý 4.10.2016. Zájemci budou informováni a obdrží samostatnou přihlášku na kroužek.
 • Pokud jste již přihlášku odevzdali, ale chcete dítě přihlásit na kroužek Moderní tancování, napište smsku a nebo e-mail, ozveme se Vám
 • Kroužek "Házená" v letošním školním roce prozatím nenabízíme a není uveden na přihláškách (z časových důvodů vedoucího kroužku). V případě změny budeme informovat a pokud bude kroužek otevřen, budou samostatné přihlášky.

Kroužky I.pol. 2016/17

 • V sekci "Kroužky" naleznete popis kroužku, cenu, den a čas konání, vedoucí kroužku.
 • Kroužky budou začínat od pondělí 3.10.2016.
 • Cena kroužků je za pololetí.
 • U kroužků je stanoven minimální počet přihlášených žáků. V případě nedostatečného počtu přihlášených žáků nebude kroužek otevřen.
 • U kroužků je stanoven maximální počet žáků. Rozhoduje datum odevzdání přihlášky.
 • U kroužků Ing. Bydžovské  může nastat časový posun, ale budeme se snažit navázat vždy na konec vyučování a čas konání kroužků přizpůsobit pro všechny. Pokud máte zájem o kroužek AJ a nevyhovuje čas, přihlašte své díte a budeme se snažit vyhovět( časy jsou spíše oritentační) . Záleží na počtu otevřených kroužků AJ,podle toho pak určíme přesný čas tak, aby navazoval na konce vyučování přihlášených dětí . Vše se upřesní po termínu odevzdání přihlášek a rodiče budou informováni e-mailem.
 • U kroužků Mažoretky Sedmikrásky a Kopretinky dojde k rozdělení do skupin vedoucí kroužku Mgr. Kolorosovou a podle počtu přihlášených dětí budou upřesněny skupiny Mažoretek a časy konání kroužku.
 • Přihláška na kroužek bude ke stažení ve středu 14.9.2016.
 • Rodiče obdrží přihlášku na třídních schůzkách ve středu 14.9.2016.
 • Přihlášku na kroužek odevzdejte nejpozději v úterý 20.9.2016.

 

 • Dovolujeme si upozornit na několik nových kroužků : Street dance, Korálkování, Malý novinář , Háčkování a pletení.

 

 • Kroužky 2016/17 :

Upozornění - přečtěte si text pod tabulkou.

Den Název kroužku Věk dětí Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování 1.-9.tř. 13-14 Skružná
  Počítač 3.-5.tř. 13,30-14,15 Bogdanová/Jiřičková
  Výtvarný kroužek 3.-6.tř. 14-14,45 Šmídová
  Street dance 6.-9.tř. 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. 1.-3.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur 2.-4.tř. 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář 2.-5.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Háčkování a pletení  **   15,00-15,45 Bartoňková
St Aj Happy pirates PT-1.tř. 12-12,45 Bydžovská
  AJ Tigers 1.-2.tř. 15,30-16,15 Bydžovská
  Flétna 1.-.9.tř. 13-14 Rabiňáková
  AJ Starters 4.tř. 13,45-14,30 Bydžovská
  AJ Movers 5.-6.tř. 12,45-13,45 Bydžovská
  AJ Flyers 7.-.9.tř. 14,30-15,30 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) 2.-.8.tř. 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) 2.-8.tř. 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky Sedmikrásky* PT-4.tř. 12,15-13
13-13,45
Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky* 5.-9.tř. 14,20-15,05
15,15-16

 
Kolorosová
Mlsná vařečka 1.-4.tř. 13,30-14,30 Beranová
         
         
         
         
         

* Mažoretky Sedmikrásky a Mažoretky Kopretinky budou rozděleny do skupin podle počtu přihlášených dětí, věku a zkušeností. Čas každého kroužku bude upřesněn po uzávěrce přihlášek, může dojít k malému časovému posunu .   Po zkušenostech z předchozích let upozorňujeme, že Sedmikrásky mohou být rozděleny na dvě skupiny . Mažoretky Kopretinky budou začínat tak, aby navazovaly na konec vyučování a konec kroužku Sedmikrásky. Dvě časové varianty uvádíme z důvodu rozdílného konce vyučování, časy se budou odvíjet od počtu a věku přihlášených dětí.  V případě časového posunu budou rodiče informováni e-mailem.

** Háčkování a pletení - Pojď se naučit ruční práce – můžeš tím pomoci i druhým.Jedná se o pomoc sirotkům, jejichž rodiče zemřeli v důsledku nemoci HIV. Převážná většina z nich žije na ulicích a v sirotčincích v Jihoafrické republice. Pomáháme ale i chudým dětem v Oceánii, Thajsku, Indonésii, Barmě, Bosně a Hercegovině či na Ukrajině. Pomoci můžeš sešíváním dek na čtverce, nebo vytvořením vlastní čepice, rukavic, šály, atp.

Materiál bude dodám a háčky či pletací jehlice budou k zapůjčení.  První informační nezávazná schůzka bude v úterý 20.9.2016 v učebně VV !

Pokud máte zájem, přijďte a uvidíte. Závazná přihláška bude k dispozici na informační schůzce.

 

 

Aj Tigers - Je nově vytvořený kroužek přednostně pro děti z 1. a 2. třídy, které již chodily do kroužku Happy Pirates. Rádi také přivítáme nové zájemce.

Aj Starters - Pokračování kroužku Starters 3.tř. (letošní čtvrťáci). Přihlásit se mohou i nové děti.

Aj Movers - Je kroužkem navazujícím pro absolventy loňského kroužku (Starters-Movers pro 5. třídu), rádi přivítáme v našich řadách i nové zájemce  ze 6. třídy.

Aj Flyers - 7.-9.tř. - Pokračování loňských Flyers .Kroužek přizpůsobíme potřebám dětí a jejich znalostem.  Rádi i zde přivítáme nové zájemce.

U kroužků Aj se mohou změnit časy po zpracování přihlášek tak, aby vedoucí kroužku měla časovou návaznost ! Kroužky AJ se budeme snažit časově sladit s koncem vyučování. Po zpracování přihlášek dáme na vědomí přesné časy.

 

Veškeré informace k případným změnám kroužků vždy obdrží rodiče přihlášených dětí e-mailem.

 

Přihlášku na kroužky obdrží rodiče ve středu 14.9.2016 na třídních schůzkách, naleznete ji také ke stažení v sekci "Dokumenty".  

Ceny kroužků zveřejníme co nejdříve.

Kapacita některých kroužků je omezena počtem dětí, rozhoduje datum odevzdání přihlášky.

V případě malého počtu přihlášených dětí nemusí být kroužek otevřen. 

 


V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem: urops-zskrhanice@seznam.cz.  Děkujeme za pochopení.

 

Informace k členství v Unii rodičů a k zaplacení členského příspěvku

na rok 2016/17

 

 

 • Člentví v Unii je podmíněno podáním přihlášky (jen pro nové členy) a včasným uhrazením členského příspěvku v min. výši Kč 200,- na žáka/šk.rok.

 • Kdo již v minulých letech přihlášku podal, nepodává jí a uhradí jen členský příspěvek.

 • Kdo doposud nepodal přihlášku a chce se stát členem, přihlášku vyplní a odevzdá třídnímu učiteli a dodrží termín splatnosti členského příspěvku.

 • Splatnost členského příspěvku je nejpozději do středy 14.9.2016. Platbu hotovostní můžete provést u třídního učitele a nebo u zástupců Unie v den konání třídních schůzek 14.9.2016 (30min před začátkem třídních schůzek budeme k dispozici ve vestibulu školy). Bezhotovostní platbu proveďte po obdržení e-mailu s určeným variabilním symbolem. E-maily byly rozeslány 6.9.2016.

 • Neuhrazením členského příspěvku ve vypsaném termínu zaniká členství.

 • V úterý 14.6.2016 se od 17,30 hod konal na víceúčelovém hřišti  "Miniturnaj florbalu". Děti z obou  kroužků Florbalu byly rozděleny trenérem M. Konvičkou na čtyři týmy a sehrály desetiminutové zápasy. Na konci pak trenér vyhlásil pořadí týmů a odměnil každého účastníka florbalovou medailí a sladkostí, odměněno bylo i pět nejlepších hráčů. Diváků z řad rodičů dorazilo hodně a děti to určitě moc potěšilo. (Fotila paní Křečková a najdete je ve Fotogalerii).

         

Děkujeme všem přítomným rodičům za fandění a podporu dětí.

 • V pátek 10.6.2016 se od 17h konala tradiční Zahradní slavnost. Moderování se letos ujali žáci 5. třídy ve složení Aneta Kočí, Zuzka Svěráková a Aleš Bydžovský a svůj úkol zvládli na jedničku. I dalším žákům z 5. tř. patří veliké poděkování za perfektně připravené soutěže pro děti a za jejich ochotu se podílet na akci. Vystupující děti včetně jejich vedoucích kroužků předvedly co se naučily a bylo se na co dívat. Poděkování samozřejmě patří i dalším ochotným lidem, kteří strávili odpoledne s námi a pomohli nám. Akce se vydařila, počasí nám přálo a pan fotograf Modřanský nám udělal krásné snímky, na které se můžete podívat ve Fotogalerii.
 • Děkujeme za účast !