• Dne 8.2.2017 rozeslán rodičům e-mail s podklady pro platbu kroužkovného na II. pol. 2016/17. Splatnost kroužkovného je do 20.2.2017.
  • Změny kroužků Florbal I. a Florbal II. :

původně 8.2. 2017 středa přesouváme na 7.2.2017 úterý

původně 5.4.. 2017 středa přesouváme na 4.4..2017 úterý

původně 3.5.2017 středa přesouváme na 2.5.2017 úterý

původně 31.5.2017 středa přesouváme na 30.5.2017

původně 14.6.2017 středa přesouváme na 13.6.2016 úterý .

Ostatní termíny zůstávájí, tzn. že kroužek mimo výše vypsaných datumů bude jako obvykle ve středu. 

Rodičům rozeslány e-maily s informacemi a  s odůvodněním změn dne 18.1.2017.

Výbor Unie rodičů oznamuje všem svým členům, že k datu 10.6.2017 odstupuje ze své funkce a to v celém složení –
předseda, místopředseda a hospodář.
Pro další fungování Unie rodičů bude třeba zvolit nový výbor.
Žádáme všechny členy, aby zvážili svou možnost ujmout se těchto funkcí a pokračovat v práci pro žáky školy.

Zájemcům doporučujeme použít e-mailovou adresu: urops-zskrhanice@seznam.cz.
  • V pátek 9.12.2016 se konal již tradiční šestý  "Vánoční trh". I letos se těšil hojnému počtu návštěvníků a bylo co nabízet. Ve "Vánoční kavárně" bylo podáváno občerstvení s výborným punčem a mohla se tak nasát vánoční atmosféra. Žáci z 6., 7. a 8.třídy se ujali svých stolečků a mohli tak nabízet výrobky žáků celé školy a také od ochotých lidiček. Poděkování za skvělou spolupráci a ochotu patří :   paní Filipové, paní Bláhové, paní Bažantové, paní Cihelkové, paní Skružné, panu Papouškovi a samozřejmě všem učitelům a dětem.

Děkujeme za účast  a doufáme v zachování tradice.

 

  Název kroužku Kde Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování uč. 3.tř. 13-14 Skružná
  Počítač uč. PC 13,30-14,15 Bogdanová
  Výtvarný kroužek uč.VV(5.tř.) 13,45-14,30 Šmídová
  Street dance TV 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. uč. 4.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur uč.9.tř(Z) 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář uč.2.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Pohybové hry TV 14,10-15 Šťastná
  Háčkování a pletení uč.VV(5.tř.) 15,10-16,10 Bartoňková
St AJ Tigers  uč. AJ 12,10-12,55 Bydžovská
  Flétna uč.ČJ 12,45-13,45 Rabiňáková
  AJ Starters  uč. AJ 14-15 Bydžovská
  AJ Movers  uč. AJ 13-14 Bydžovská
  AJ Flyers  uč. AJ 15-16 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) TV/hřiště 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) TV/hřiště 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky Sedmikrásky I. uč.1.tř 12,10-12,55 Kolorosová
  Mažoretky Sedmikrásky II. uč.1.tř. 13-13,45 Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky TV 14,15-15,00
 
Kolorosová
Mlsná vařečka Kuchyňka 13,30-14,30 Beranová

 

  • Pokud se po odevzdání přihlášky rozhodnete ještě pro jiný kroužek z nabídky, stačí jen napsat změnu e-mailem a ozveme se.