• Informace ke kroužku Merkur :

16.5. - kroužek Merkur je v obvyklém čase

22.5. - kroužek začíná normálně ve 13.15, od 13.30 se na výrobky kluků přijdou podívat děti z družiny, můžete se samozřejmě přijít podívat také

30.5. - poslední kroužek Merkuru v tomto školním roce - rozebírání výrobků a úklid - účast povinná

 

  • Změny kroužků Florbal I. a Florbal II. :


původně 31.5.2017 středa přesouváme na 30.5.2017

původně 14.6.2017 středa přesouváme na 13.6.2016 úterý .

Ostatní termíny zůstávájí, tzn. že kroužek mimo výše vypsaných datumů bude jako obvykle ve středu. 

Rodičům rozeslány e-maily s informacemi a  s odůvodněním změn dne 18.1.2017.

Výbor Unie rodičů oznamuje všem svým členům, že k datu 10.6.2017 odstupuje ze své funkce a to v celém složení –
předseda, místopředseda a hospodář.
Pro další fungování Unie rodičů bude třeba zvolit nový výbor.
Žádáme všechny členy, aby zvážili svou možnost ujmout se těchto funkcí a pokračovat v práci pro žáky školy.

Zájemcům doporučujeme použít e-mailovou adresu: urops-zskrhanice@seznam.cz.
  • V pátek 9.12.2016 se konal již tradiční šestý  "Vánoční trh". I letos se těšil hojnému počtu návštěvníků a bylo co nabízet. Ve "Vánoční kavárně" bylo podáváno občerstvení s výborným punčem a mohla se tak nasát vánoční atmosféra. Žáci z 6., 7. a 8.třídy se ujali svých stolečků a mohli tak nabízet výrobky žáků celé školy a také od ochotých lidiček. Poděkování za skvělou spolupráci a ochotu patří :   paní Filipové, paní Bláhové, paní Bažantové, paní Cihelkové, paní Skružné, panu Papouškovi a samozřejmě všem učitelům a dětem.

Děkujeme za účast  a doufáme v zachování tradice.

 

  Název kroužku Kde Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování uč. 3.tř. 13-14 Skružná
  Počítač uč. PC 13,30-14,15 Bogdanová
  Výtvarný kroužek uč.VV(5.tř.) 13,45-14,30 Šmídová
  Street dance TV 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. uč. 4.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur uč.9.tř(Z) 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář uč.2.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Pohybové hry TV 14,10-15 Šťastná
  Háčkování a pletení uč.VV(5.tř.) 15,10-16,10 Bartoňková
St AJ Tigers  uč. AJ 12,10-12,55 Bydžovská
  Flétna uč.ČJ 12,45-13,45 Rabiňáková
  AJ Starters  uč. AJ 14-15 Bydžovská
  AJ Movers  uč. AJ 13-14 Bydžovská
  AJ Flyers  uč. AJ 15-16 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) TV/hřiště 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) TV/hřiště 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky Sedmikrásky I. uč.1.tř 12,10-12,55 Kolorosová
  Mažoretky Sedmikrásky II. uč.1.tř. 13-13,45 Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky TV 14,15-15,00
 
Kolorosová
Mlsná vařečka Kuchyňka 13,30-14,30 Beranová