Výbor Unie rodičů oznamuje všem svým členům, že k datu 31.8.2017 odstupuje ze své funkce a to v celém složení –
předseda, místopředseda a hospodář. Datum 31.8.2017 je poslední den  současného výboru, pokud nebude zvolen nový výbor.   Rozhodnutí ze dne 9.6.2017 - schůze výboru.
Pro další fungování Unie rodičů je nezbytné  zvolit nový výbor !!!
Žádáme všechny členy, aby zvážili svou možnost ujmout se těchto funkcí a pokračovat v práci pro žáky školy. Vzhledem k nezájmu členů o zvolení do výboru upozorňujeme , že kroužky pro žáky ZŠ pro šk.rok 2017/18 jsou v ohrožení, pokud nedojde ke zvolení nového výboru.  Věříme, že se najdou tři ochotní rodiče a spolek bude pokračovat v práci pro žáky školy i nadále.

Zájemcům doporučujeme použít e-mailovou adresu: urops-zskrhanice@seznam.cz.

 

  • S koncem května skončily všechny kroužky vyjma níže vypsaných :
  • Kroužek Mažoretky Sedmikrásky I. a II, Kopretinky - dle rozpis.u vedoucí kroužku.
  • Kroužek Moderní tancování - pokračuje až do 13.6.2017 (2 náhrady).
  • Kroužek Pohybové hry  - pokačuje až do 13.6.2017 (2 náhrady).

 

  • V pátek 9.12.2016 se konal již tradiční šestý  "Vánoční trh". I letos se těšil hojnému počtu návštěvníků a bylo co nabízet. Ve "Vánoční kavárně" bylo podáváno občerstvení s výborným punčem a mohla se tak nasát vánoční atmosféra. Žáci z 6., 7. a 8.třídy se ujali svých stolečků a mohli tak nabízet výrobky žáků celé školy a také od ochotých lidiček. Poděkování za skvělou spolupráci a ochotu patří :   paní Filipové, paní Bláhové, paní Bažantové, paní Cihelkové, paní Skružné, panu Papouškovi a samozřejmě všem učitelům a dětem.

Děkujeme za účast  a doufáme v zachování tradice.

 

  Název kroužku Kde Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování uč. 3.tř. 13-14 Skružná
  Počítač uč. PC 13,30-14,15 Bogdanová
  Výtvarný kroužek uč.VV(5.tř.) 13,45-14,30 Šmídová
  Street dance TV 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. uč. 4.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur uč.9.tř(Z) 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář uč.2.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Pohybové hry TV 14,10-15 Šťastná
  Háčkování a pletení uč.VV(5.tř.) 15,10-16,10 Bartoňková
St AJ Tigers  uč. AJ 12,10-12,55 Bydžovská
  Flétna uč.ČJ 12,45-13,45 Rabiňáková
  AJ Starters  uč. AJ 14-15 Bydžovská
  AJ Movers  uč. AJ 13-14 Bydžovská
  AJ Flyers  uč. AJ 15-16 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) TV/hřiště 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) TV/hřiště 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky Sedmikrásky I. uč.1.tř 12,10-12,55 Kolorosová
  Mažoretky Sedmikrásky II. uč.1.tř. 13-13,45 Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky TV 14,15-15,00
 
Kolorosová
Mlsná vařečka Kuchyňka 13,30-14,30 Beranová