Akce ve školním roce 2015/16

 

Dar ZŠ Krhanice - Unie zakoupila dvě  skříně do třídy na II. stupeň

1. třída  - Unie pořídila všem prvňáčkům tabulky Centropen

7.třída - příspěvek žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie na lyžařský výcvikový kurz ve výši Kč 500,-/žák

4.-9.třída - uhrazeno vstupné ve výši Kš 40,-/žák, jehož zák. zástupce je členem  na hubební pořad 26.11.2015

Mikuláš - každý žák ZŠ obdržel mikulášskou nadílku zakoupenou Unií rodičů v pátek 4.12.2015

Vánoční trh - pořádání již tradiční akce pro rodiče, děti a přátele - pátek 11.12.2015

Kroužky - zakoupeno 10 ks rozlišovacích dresů, míčky na florbal

Kroužky - mažoretkám dokoupeny kostýmy v ceně Kč  5 600,-. Každá mažoretka má tak svůj kostým a první vystoupení všech mažoretek bylo na Vánoční školní besídce 17.12.2015.

Kroužky( Házená) - zakoupeno 20 ks házenkářských míčů v ceně

 Kč 9 460,-

Divadlo VeTři - pořad ve scénkách k prevenci sociálně patologických jevů pro PT-4.tř.  dne 2.2.2016. Uhrazeno celé vstupné pro členy Unie ve výši Kč 45.-/žák. Celkem se zúčastnilo 64 žáků. 

Divadlo pod čepicí – příspěvek žákům 2.tř. ve výši Kč 50,-/žák  (29.4.2016)

Výlet-Zámek Hrádek u Nechanic- příspěvek Kč 100,-/žák pro 3., 4. a 5.třídu

Výlet na Vyšehrad – 3.5.2016, uhrazena autobusová doprava ve výši

Kč 100,-/žák

Den dětí – nákup sladkostí, odměn pro všechny žáky školy ve výši

Kč 3 044,-

Zahradní slavnost  10.6.2016 - akce s přehlídkou kroužků, vystoupení žáků, soutěže pro děti, doprovodný program.

Přípravná třída  – uhrazeno žákům PT občerstvení v Týnci n.S. (konec    šk.roku)

Ekocentrum 2.třída  – příspěvek Kč 60,-/žák na výlet do Ekocentra „Čapí hnízdo“

Výlet  6., 7.a9.tř. – uhrazeno vstupné – Pražský hrad /prohlídka/interiéry

Miniturnaj Florbal – 14.6.2016 – miniturnaj kroužku Florbal s vyhodnocením nejlepších hráčů a družstev, zakoupeny medaile a odměny.

 

Narozeniny- každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie obdržel sladký  dárek k narozeninám s osobním blahopřáním (děti narozené od září do srpna)


 

 

Akce ve školním roce 2014 / 15


"1. školní den" - děti z přípravné třídy dostaly progressa a děti z 1. třídy dostaly trička

"Narozeniny" - každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie, obdrží k narozeninám dárek s blahopřáním

"Okresní přebor v šachu" - šachistům, kteří reprezetovali školu, jsme uhradili dopravu na turnaj a dostali sebou občerstvení, druhý den po turnaji          dostali všichni odměnu za reprezentaci

"Divadelní představení - Divadlo Vysmáto" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno představení Divadla Vysmáto

"Nové šachy"pro kroužek Šachy byly zakoupeny 4ks šachového turnajového plátna a 4 sady turnajových figurek

"Mikuláš" - každý žák ZŠ obdržel nadílku

"Vánoční trh" - Vánoční trh se konal 12.12.2014

"Lyžařský výcvik" - Unie poskytla příspěvek ve výši Kč 500,- na žáka všem zákonným zástupcům, kteří jsou členy Unie a jejich dítě je přihlášeno na LV

"Kino Benešov" - žákům 3.,4. a 5.tř., jejichž zák.zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno vstupné Kč 50,-/žák. (Tučňáci z Madagaskaru dne 28.1.2015)

"Divadlo Spejbla a Hurvínka" - žákům PT a 2. třídy, jejichž zák.zástupce je členem Unie, bylo hrazeno dopravné autobusem 4.3.2015 (Kč 112,-/žák)

"Výlet -červen 2015" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, poskytnut finanční příspěvek Kč 200,- na žáka. 

"Pernštejni" -   žákům 3.-9.tř.,jejichž zákonný zástupce je členem, bylo uhrazeno vstupné na již tradiční vystoupení "Pernštejnů", které se konalo 16.3.2015(Kč45,-/žák)

"Kino Benešov"-uhrazeno  vstupné do kina Benešov dne 26.3.2015 žákům 1.tř. a 3.-6.tř., jejichž zákonný zástupce je členem (Kč 50,-/žák)

"Jednodenní výlet do Sázavy"- uhrazena doprava Kč 104,-/žák přípravné a 2. třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie

"Dětský den ve škole"Unie uhradila odměny žákům za účast na DD dne 4.6.2015 ve výši celkem  Kč 3 012,-

"Zahradní slavnost" - pořádali jsme 4. ročník, každý vystupující žák na ZS obdržel malý dárek a limo zdarma, pro všechny přítomné děti byly připraveny hry s odměnami, na konci akce bylo rozdáno dětem 120ks barevných nafouknutých balónků

"Cyklovýlet do Sázavy"- příspěvek žákům 7. třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie

"Výstava Gateway to space"- uhrazena výstava a doprava žáků 8. třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie

"Výlet do ZOO"- uhrazen výlet do ZOO žákům 6. třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie

"Dárek za kroužky"- každý žák, který navštěvoval kroužky Unie, dostal dárek

Akce ve školním roce 2013 / 14

 

"1. školní den" - děti z přípravné třídy dostaly progressa a děti z 1. třídy dostaly trička

"Narozeniny" - každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie, obdrží k narozeninám dárek s blahopřáním

"Okresní přebor v šachu" - šachistům, kteří reprezetovali školu, jsme uhradili dopravu na turnaj

"Kostýmy - mažoretky" - mažoretky mají nové kostýmy, mohli jste je vidět např. na Vánoční besídce

"Šachové hodiny" - nechali jsme opravit porouchané hodiny a koupili dvoje nové digitální

"Mikuláš" - každý žák ZŠ obdržel nadílku

"Vánoční trh" - Vánoční trh se konal 6.12.2013

"Školní vánoční besídka" - každý účinkující na besídce obdržel malé občerstvení

"Divadlo Gong" - vstupenky pro žáky PT a 1. stupně, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno celé vstupné v divadle Gong, Praha

"Pernštejni" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno představení "Přemyslovci na českém trůně - knížata"

"Hory - Harrachov" - Unie rodičů přispěla žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, na Lyžařský výcvikový kurz

"Sportovní dresy" - koupili jsme škole 2 sady sportovních dresů, 2 brankařské dresy, sportovní tašku a 2 fotbalové míče

"Přátelské utkání v házené" - žákům, kteří reprezetovali školu jsme uhradili dopravu

"Parazoo Vlašim - přípravná třída" - v květnu jsme hradili vstupné dětem z přípravné třídy, jejichž zák.zástupce je členem Unie

"Sportovní kurz Březová  - 4. a 5.třída " - každému žákovi, jehož zák.zástupce je členem Unie, přispíváme Kč 500,- na žáka 

"Dětský den v ZŠ" - pro děti zakoupeny odměny (sladkosti, upomínkové předměty,....)

"Zahradní slavnost" - pořádali jsme ve spolupráci se školou, každý vystupující žák na ZS obdržel malý dárek a limo zdarma, pro všechny přítomné děti byly připraveny hry s odměnami, na konci akce bylo rozdáno dětem 70ks barevných nafouknutých balónků

"Vysvědčení" - každý žák navštěvující ZŠ dostal dárek

Akce ve školním roce 2012 / 13

 

"1. školní den"  - děti z 1. třídy a přípravky dostaly dáreček

 "Narozeniny" - každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie, obdrží k narozeninám sladkost s blahopřáním

"Chrániče na florbal" - zakoupili jsme dvě sady florbalových chráničů pro brankáře

"Mikuláš" - každý žák navštěvující školu obdržel od Mikuláše balíček se sladkostmi a pitíčkem

"Mauglí" - vstupenky pro žáky PT a 1. stupně, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno celé vstupné v divadle Gong, Praha

"Vánoční trh" - Vánoční trh se konal 7.12.2012

"Vitríny" - koupili jsme do školy dvě prosklené vitríny, které slouží k vystavení pohárů a trofejí. Najdete je v přízemí budovy ZŠ na chodbě u tzv. "křesílek".

"Vánoční besídka" - zakoupeno pro vystupující žáky občerstvení

"Recitační soutěž" -  soutěžícím v recitační soutěži jsme přispěli malou sladkou odměnou

"Přátelské utkání ve florbale" - žákům 2. stupně jsme uhradili cestovné do Netvořic na přátelské utkání ve florbale s netvořickou školou

"Pernštejni" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno představení "Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků"

"Sportovní kurz" - všem dětem jsme uhradili vstupné na Trosky a hrad Valdštejn a dětem, jejichž zák. zástupce je členem Unie, jsme uhradili i dopravu

"Dětský den v ZŠ" - pro všechny děti zakoupeny odměny (sladkosti, upomínkové předměty,....)

"Zahradní slavnost" - pořádáme společně se školou

"Dárek pro děti z kroužků" - dárek pro každého žáka, který navštěvoval kroužek

"Vysvědčení" - každý žák navštěvující ZŠ dostal dárek

"Deváťáci" - uhradili jsme šerpy pro žáky deváté třídy

 

Krajský přebor v šachu 5.12.2012 Neratovice - "Vesnice mezi městy"

Družstvo mladších žáků ve složení David Zvolenský, Šimon Doležal, Otto Fischer, Václav Zvolenský a Lenka Vu Hien Phuong se zúčastnilo Krajského přeboru v šachu v Neratovicích. V této kategorii bylo celkem 13 týmů. Naši zástupci z kroužku "Šachy" se umístili na krásném 6. místě. Fotogalerie

Otázkou ostatních  účastníků bylo: "Kde vůbec ty Krhanice jsou?"

Rodiče našich šachistů napadlo označení umístění v přeboru jako: "Vesnice mezi městy."


Děkujeme obětavým tatínkům panu Fischerovi a panu Zvolenskému za ochotu, čas a dopravu dětí na soutěž. Bez nich by se naši šachisté přeboru nemohli zúčastnit. Děkujeme také vedoucímu kroužku šachů panu Ouřadníkovi za přípravu dětí. Bohužel nemohl do Neratovic jet.

 

Okresní přebor - 2. místo

Naši šachisté ve složení Otta Fischer, Václav Zvolenský, Šimon Doležal a David Zvolenský.

Veliká gratulace a pochvala šachistům i Mgr. P. Ouřadníkovi !

Akce - co jsme pořádali, na čem se podíleli a na co přispěli ve školním roce 2011 / 2012

 

"Stopař" - žákům přípravné třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie bylo zaplaceno vstupné (Ochrana fauny ČR Votice)

"Pertnštejni" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo zaplaceno historické představení "Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové"

 "Vánoční trh"  - naše první akce od vzniku Unie

 "Narozeniny" - každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie, obdrží k narozeninám sladkost s blahopřáním

 "Mikuláš ve škole" - každý žák navštěvující ZŠ obdržel od Mikuláše balíček

 "Vánoční besídka u Krkovičky" - pro účinkující bylo zakoupeno občerstvení

" Zápis dětí do 1.třídy " -  při této příležitosti jsme přispěli několika sladkostmi nastávajícím prvňáčkům

"Recitační soutěž" -  soutěžícím v recitační soutěži jsme přispěli malou sladkou odměnou

"Kocourek Modroočko"- vstupenky pro žáky 1.a 2.tř., jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno celé vstupné v divadle U Hasičů, Praha

"Výlet na Vyšehrad" - žákům přípravné třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie byl uhrazen vstup do kasemat (29.5.2012)

"Den dětí v ZŠ" -   všem soutěžícím žákům  zakoupeny odměny (sladkosti, upomínkové předměty,....), pro žáky II. stupně zakoupena sladká odměna (1.6.2012)

"Zahradní slavnost" - pořádali jsme společně se školou

"Odměny - kroužky" - děti, které navštěvovaly kroužky, dostaly sladkost a které vystupovaly na zahradní slavnosti ještě dáreček

"Vysvědčení" - každý žák navštěvující ZŠ dostal dáreček