KDY a KDE:

  Název kroužku Kde Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování uč. 3.tř. 13-14 Skružná
  Počítač uč. PC 13,30-14,15 Bogdanová
  Výtvarný kroužek uč.VV(5.tř.) 13,45-14,30 Šmídová
  Street dance TV 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. uč. 4.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur uč.9.tř(Z) 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář uč.2.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Pohybové hry TV 14,10-15 Šťastná
  Háčkování a pletení uč.VV(5.tř.) 15,10-16,10 Bartoňková
St AJ Tigers  uč. AJ 12,10-12,55 Bydžovská
  Flétna uč.ČJ 12,45-13,45 Rabiňáková
  AJ Starters  uč. AJ 14-15 Bydžovská
  AJ Movers  uč. AJ 13-14 Bydžovská
  AJ Flyers  uč. AJ 15-16 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) TV/hřiště 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) TV/hřiště 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky Sedmikrásky I. uč.1.tř 12,10-12,55 Kolorosová
  Mažoretky Sedmikrásky II. uč.1.tř. 13-13,45 Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky TV 14,15-15,00
 
Kolorosová
Mlsná vařečka Kuchyňka 13,30-14,30 Beranová

 

  • Kroužky 2016/17 :

Upozornění - přečtěte si text pod tabulkou.

Den Název kroužku Věk dětí Čas Vedoucí kr.
Po Korálkování 1.-9.tř. 13-14 Skružná
  Počítač 2.-5.tř. 13,30-14,15 Bogdanová
  Výtvarný kroužek 3.-6.tř. 13,45-14,30 Šmídová
  Street dance 6.-9.tř. 14,30-15,30 Mouchová
Út Moderní tancování I. 1.-5.tř. 13-14 Šťastná
  Merkur 2.-4.tř. 13,15-14 Kolorosová
  Malý novinář 2.-5.tř. 14,05-14,50 Bogdanová
  Pohybové hry PT-3.tř. 14,10-15 Šťastná
  Háčkování a pletení 3.-9.tř. 15,10-16,10 Bartoňková
St AJ Tigers 1.-2.tř. 12,10-12,55 Bydžovská
  Flétna 1.-.9.tř. 12,45-13,45 Rabiňáková
  AJ Starters 4.tř. 14-15 Bydžovská
  AJ Movers 5.-6.tř. 13-14 Bydžovská
  AJ Flyers 7.-.9.tř. 15-16 Bydžovská
  Florbal I. (mladší) 2.-.8.tř. 16,30-17,30 Konvička
  Florbal II.(starší) 2.-8.tř. 17,30-18,30 Konvička
Čt Mažoretky
Sedmikrásky I.
PT a 1.tř. 12,10-12,55 Kolorosová
  Mažoretky
Sedmikrásky II.
2. a3.tř. 13-13,45 Kolorosová
  Mažoretky Kopretinky 4.,6. a 7.tř. 14,15-15,00
 
Kolorosová
Mlsná vařečka 1.-4.tř. 13,30-14,30 Beranová
         
         
         
         
         

Veškeré informace k případným změnám kroužků vždy obdrží rodiče přihlášených dětí e-mailem.

 

Kapacita některých kroužků je omezena počtem dětí, rozhoduje datum odevzdání přihlášky.

V případě malého počtu přihlášených dětí nemusí být kroužek otevřen. 

 


V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem: urops-zskrhanice@seznam.cz.  Děkujeme za pochopení.

Kroužky I.pol. 2016/17

 

  • Kroužky budou začínat od pondělí 3.10.2016.
  • Cena kroužků je za pololetí.
  • U kroužků je stanoven minimální počet přihlášených žáků. V případě nedostatečného počtu přihlášených žáků nebude kroužek otevřen.
  • U kroužků je stanoven maximální počet žáků. Rozhoduje datum odevzdání přihlášky.

 

  • Dovolujeme si upozornit na několik nových kroužků : Street dance, Malý novinář a Korálkování.

 

Výtvarný kroužek
  Popis kreslení , malování,výtvarné práce, občasná keramika, různorodá  práce s papírem
  Věk 3.-6. tř.
  Kdy pondělí 13,45,00-14,30
  Kde učebna VV (5.tř.)
  Vedoucí Mgr. Šmídová
  Cena 400,-/člen        500,-/nečlen
Začínáme  3.10.2016

 

Moderní tancování I.
  Popis nauka moderních  tanečních kroků,nacvičování sestav s choreografií
  Věk 1.-5. tř.
  Kdy úterý    13,00-14,00
  Kde učebna 4.tř.
  Vedoucí J.Šťastná
  Cena 500,-/člen         600,-/nečlen
Začínáme v úterý 4.10.2016.

 

  Moderní tancování II.                   
  Popis nacvičování nových sestav, tanec ve stylu Hip hop, Streetdance
  Věk 4.-.9. tř.
  Kdy úterý     14,00-15,00
  Kde  
  Vedoucí J. Šťastná
  Cena 500,- /člen         600,-/nečlen
ZRUŠENO
 

 

 

Florbal                                  
  Popis nauka pravidel oblíbeného sportu zkušeným trenérem, trénování a zápasy pro radost z pohybu
  Věk 2.-8. tř.
  Kdy středa     16,30-17,30 I.skupina
               17,30-18,30 II. skupina
  Kde tělocvična/víceúčelové hřiště - podle počasí
  Vedoucí M. Konvička
  Cena 500,-/člen        600,-/nečlen
 Děti budou rozděleny do skupin vedoucím kroužku. Začínáme 5.10.2016  16,30h - platí pro obě skupiny.

 

AJ Happy Pirates
  Popis

Kroužek je veden hravou formou, plně přizpůsoben potřebám a schopnostem předškolních dětí. Cílem je, aby se děti při výuce angličtiny cítily příjemně, aby získaly jistotu při učení a naučily se základní slovíčka a fráze. Během kroužku střídáme jednotlivé aktivity tak, aby byly hodiny pro děti nejen zajímavé, ale abychom také maximálně využili schopnosti učit se cizímu jazyku v dětském věku. Na kroužku vycházíme z učebnice Captain Jack nakladatelství Macmillan. Hlavní postavou je Captain Jack - barevný, zábavný papoušek, který miluje zábavu. Děti si hrají na pitáty a společně prožívají mnohá dobrobružství. Součástí učebnice je výukový CD-ROM s řadou her, písniček a příběhů, které si můžete doma s dětmi procvičit nebo zahrát.

Probíraná témata budou odlišná od témat probíraných v loňském roce, mohou se přihlásit i děti, které chodily do kroužků v loňském roce. Nebudeme jen stroze opakovat, ale navážeme na naučíme se nové věci.

  Věk PT-1.tř.
  Kdy středa 12,00-12,45
  Kde  
  Vedoucí Ing. Bydžovská
  Cena 750,-/člen        850,-/nečlen +

učebnice Captain Jack 1 . . . . . . . 400,-Kč

Lze se domluvit na variantě bez učebnic za použití fotokopírovatelných materiálů.

ZRUŠENO

 

AJ Tigers
  Popis

Je nově vytvořený kroužek přednostně pro děti z 1. a 2. třídy, které již chodily do kroužku Happy Pirates. Rádi také přivítáme nové zájemce. Pro jednotlivé aktivity v průběhu roku využijeme učebnici nakladatelství Macmillan Tiger Time 1, která je založena na šesti zajímavých příbězích. Hlavním hrdinou je dětmi oblíbené zvířátko, tentokrát tygřík. Společně s ním se vrátíme zpátky do školy, rozšíříme si slovní zásobu, poslechneme si nové příběhy a písničky. Nově se budeme také učit číst a psát některá slovíčka.

 

 
  Věk 1.-2.tř.
  Kdy středa  12,10-12,55h
  Kde 1.třída
  Vedoucí Ing. Bydžovská
  Cena 950,-/člen         1 050,-/nečlen   +učebnice Kč 350,-
Začínáme ve středu 5.10.2016

 

AJ Flyers
  Popis Kroužek je zaměřen na procvičení angličtiny, nauka frází a výrazů , schopnost zúčastnit se základní konverzace, jazyková pohotovost, práce s texty.
  Věk 7-.9. tř.
  Kdy středa  15,00-16,00h
  Kde učebna AJ
  Vedoucí Ing. Bydžovská
  Cena 1 050,-/člen        1 150,-/nečlen   +  učebnice
Kč 350,- po dohodě s vedoucí kroužku
Začínáme 5.10.2016

 

 

 Flétna                       
  Popis základy hry na zobcovou flétnu
  Věk 1.-.9.
  Kdy středa    12,45-13,45
  Kde  učebna ČJ
  Vedoucí Mgr. Rabiňáková
  Cena 350,-/člen         450,-/nečlen
Začínáme 5.10.2016.

 

Počítač                  
  Popis nauka základů práce s PC, nauka psaní deseti prsty,práce v PC programech,  tabulky, úprava obrázků,... vše to, co děti chtějí umět s PC  a v budoucnu toho jen využijí 
  Věk 3.-5. tř.
  Kdy  Pondělí     13,30-14,15
  Kde Pc učebna
  Vedoucí  Bc.M.Jiřičková (Bc.Bogdanová zástup)
  Cena  350,-/člen        450,-/nečlen
Začínáme 3.10.2016.

 

 Korálkování             
  Popis výroba ěperků, ozdob a různých předmětů převázně z korálků
  Věk 1.-9.tř.
  Kdy Pondělí 13,00-14,00
  Kde učebna 3. tř.
  Vedoucí paní Skružná
  Cena Kč 500,-/člen         Kč 600,-/nečlen
Začínáme 3.10.2016.

 

Merkur    
  Popis legendární stavebnice Merkur naučí děti zručnosti, zdokonalí motoriku  a výsledkem je pak sestavování   podle návodu a nebo dle své fantazie, stavebnice jsou v dostatečném počtu k dispozici, dětem se Merkur líbí, kluci napodobují dospěláky při práci se šroubky a matičkami, ...
  Věk 2.-4. tř.
  Kdy úterý  13,15-14,00
  Kde  učebna 9.tř. (Zeměpis)
  Vedoucí Mgr. Kolorosová
  Cena 300,-/člen         400,-/nečlen
Začínáme 4.10.2016.

 

Mažoretky Sedmikrásky  
  Popis práce s hůlkou, pochodování, nástupy, nacvičování sestav
  Věk PT-4.tř.
  Kdy čtvrtek  
  Kde učebna 1.tř./tělocvična
  Vedoucí Mgr. Kolorosová
  Cena 300,-/člen         400,-/nečlen

Začínáme 6.10.2016. 

 

** Mažoretky si vedoucí kroužku rozdělí, rodiče budou informováni

Mažoretky Kopretinky  
Popis práce s hůlkou, pochodování, nástupy, nacvičování sestav
Věk  
Kdy čtvrtek     14,15-15,00
Kde tělocvična
Vedoucí Mgr. Kolorosová
Cena 300,-/člen         400,-/nečlen
   Začínáme 6.10.2016.

 

AJ Movers  
Popis

Je kroužkem navazujícím pro absolventy loňského kroužku (Starters-Movers pro 5. třídu), rádi přivítáme v našich řadách i nové zájemce zejména ze 6. Třídy. Náplní kroužku bude intenzivní příprava na zkoušku Cambridge English Movers, která proběhne na konci školního roku. V kroužku budeme nejen pilně trénovat reading, writing a listening, ale také budeme hrát hry a poslouchat písničky.

 

Věk 5.-6.tř.
Kdy středa    13,00-14,00h
Kde  
Vedoucí Ing. Bydžovská
Cena 1 050,-/člen         1 150,-/nečlen + učebnice Kč 350,-
  Začínáme 5.10.2016.

 

Mlsná vařečka  
Popis příprava pokrmů a společná konzumace+co k vaření patří
Věk 1.- 4.tř.
Kdy pátek        13,30-14,30
Kde kuchyňka
Vedoucí L. Beranová
Cena 500,-/člen     600,-/nečlen
  Začínáme 7.10.2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Street dance  
Popis  tancování ve stylu Hip hop, Street dance
Věk 6.-9.tř.
Kdy pondělí    14,30-15,30
Kde  Tělocvična
Vedoucí  N. Mouchová
Cena 500,-/člen     600,-/nečlen
  Začínáme 3.10.2016.
Malý novinář  
Popis ankety, rozhovory, psaní článků, vydávámí mininovin
Věk 2.-5.tř.
Kdy úterý      14,05-14,50
Kde  učebna 2.tř.
Vedoucí Bc. Bogdanová
Cena 400,-/člen    500,-/nečlen
  Začínáme 4.10.2016.

 

AJ Starters  
Popis pokračování kroužku loňských třeťáků
Věk 4.tř.
Kdy středa      14,00-15,00
Kde  
Vedoucí Ing. Bydžovská
Cena 1 050-/člen    1 150,-/nečlen
  Začínáme 5.10.2016.
Háčkování a pletení  
Popis

Pojď se naučit ruční práce – můžeš tím pomoci i druhým

Jedná se o pomoc sirotkům, jejichž rodiče zemřeli v důsledku nemoci HIV. Převážná většina z nich žije na ulicích a v sirotčincích v Jihoafrické republice. Pomáháme ale i chudým dětem v Oceánii, Thajsku, Indonésii, Barmě, Bosně a Hercegovině či na Ukrajině.

Pomoci můžeš sešíváním dek na čtverce, nebo vytvořením vlastní čepice, rukavic, šály, atp.

Věk  
Kdy úterý    15,10-16,10
Kde  učebna VV
Vedoucí Mgr. Bartoňková
Cena  100,-/člen        200,-/nečlen
  Otevřen od 20.9.2016.

 

Pohybové hry  
Popis  
Věk PT-3.tř.
Kdy úterý    14,10-15
Kde tělocvična
Vedoucí Jana Šťastná
Cena 500,-/člen       600,-/nečlen
  Začínáme 4.10.2016.