Děkujeme za poskytnutí  daru : 

 

Jiří Hušbauer - Betonárna Hostěradice

 

Karel Chládek - EKO-SAB, a.s.

 

Manželé Filipovi

 

Mgr. Aleš Papoušek - starosta obce Krhanice

 

Ing. Markéta Fischerová

 

paní Cachová-Krhanice

 

rodina Novotných-Krhanice

 

Obecní úřad Krhanice

 

... a všem ostatním, kteří ochotně nabídli pomocnou ruku a podíleli se na akcích Unie.

 

Dále patří poděkování :

- pan Hlaváček, Krhanice

- paní Jana Procházková, Prosečnice

- paní Květa Filipová, Zb. Kostelec

- paní Bláhová, K. Přívoz 

- paní Vágnerová, Krhanice