Výbor Unie

Předsedkyně:            Lenka Bogdanová

Místopředsedkyně:    Jarmila Jiřičková

Hospodářka:              Alena Novotná

 

Scvháleno valnou hromadou dne 25.6.2015.